Produkter och tjänster

Utrymmning

UtrymningBrand och gas kan orsaka svåra olyckor på arbetsplatser och många andra platser. Med god beredskap förhindras eller minskas olycksfall och skador. Utströmmande gas kan innebära risk för förgiftning och kvävning. En del gaser kan dessutom bilda en explosiv blandning med luft. Många material avger vid brand farliga gaser och kraftig rökutveckling som försvårar släckning och utrymning. Därför är det viktigt att man på alla platser har en beredskap för hur man ska göra vid utrymning. För arbetsplatser finns föreskrifter om larm och utrymning. Föreskrifterna gäller de flesta arbetsplatser och alla former av risker. Alla platser är vid något tillfälle arbetsplats för någon.

Vi kan hjälpa Er med:
Utrymningslarm
Utrymningsplanering
Utrymningsplaner
Utrymningsskyltar (vägledande markering)
m.m.