Produkter och tjänster

Brandfilt

BrandfiltBrandfilt enligt Europastandard

Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt. Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.

Tre lager för bästa skydd

Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber. Det motstår temperaturer på upp till 500 grader C. Det finns filtar med olika många lager glasfiberväv. Filtar med fler lager glasfiberväv har däremellan en gastät och brandhärdig film. Filmen gör duken helt tät så att gasgenomträngning förhindras. Släckeffekten är väsentligt bättre vid släckning av fetter, kemikalier och andra ämnen som avger mycket brännbara gaser. Duken är mycket flexibel och enkel att arbeta med. Som alternativ beläggs ibland de enkla glasfiberdukarna med ett ytterskikt av silikon eller annat brandhärdigt material. Det ger dock en mycket styvare duk som inte tätar lika bra mot det brinnande ämnet.

Användningsområden

Brandfiltar är lämpliga för att släcka brand i kläder och för att kväva brand i kärl, sängar eller på andra vågräta ytor. Brandfiltar är lämpligt komplement till handbrandsläckare på alla platser.