Om oss

BS Brand & Larmtjänst AB som vårt företag heter startades hösten 1980 som ett enmansföretag och enskild firma med namnet BS Brandtjänst och har under år 2004 ombildats till aktiebolag med registreringsnummer 556670-1271.
I företaget är vi idag fyra personer som hjälps åt och tillsammans får verksamheten att fungera.
Vi som arbetar ute på fältet heter Mikael Söderström, Henrik Stornils och Bo Söderström. Kontorsarbeten fördelas av Birgitta Söderström på ett sätt att alla är delaktiga.
Vi arbetar med Mellansverige som verksamhetsområde och med något som vi vill kalla förebyggande skydd, vilket innebär allt från försäljning, leverans och montage av handbrandsläckare, brandposter, brandfilter, sprinkleranläggningar till både fasta och stationära objekt samt till mobila enheter, brandlarm, inbrottslarm, brandventilatorer, hänvisningsarmaturer, skyltar, utrymningsplaner, ögonsköljutrustning och brandtätningar m.m.
Vi utför besiktning, service, kontroll och underhåll av handbrandsläckare, brandposter och övrigt brandskyddsmaterial i enlighet med gällande svensk standard (SS3656) och (EN 671-3).
Vi arbetar mycket och lyckosamt med ett system med namn SMIM som gynnar vår miljö och ger större betydelse till att arbeta.
Som tidigare medlem i vår branschförening Svenska Brandskyddsföretag (SVEBRA) och som återförsäljare till bl.a. Cupola AB, Novar AB, Microsec AB och  samt Kidde Sweden AB, följer vi de föreskrifter för kvalitet och god affärssed som vår branschorganisation står för.
Vi har inom företaget egen laddning för såväl pulversläckare, skumsläckare som kolsyresläckare, detta utförs normalt på vår därför anpassad verkstad som finns i våra lokaler på Fabriksgatan i Krylbo.

BS Brand & Larmtjänst AB
Bo Söderström