Produkter och tjänster

Utbildningar

I lagen om skydd mot olyckor finns krav om ökade kunskaper och insikt om brandskydd och olycksförebyggande material på alla arbetsplatser.

Lagen säger att vi skall vara väl informerade om var släckningsutrustningen, larmtryckknapparna, förstahjälpenmaterial och utrymningsvägarna finns samt hur vi skall använda utrustningen.

Vi kan hjälpa Er med utbildning.

Orienterande kurs och praktiska släck- och utrymningsövning

Kurs och övning anpassad för max 12 deltagare per gång

Kursdel nr: 1 Beskrivning av olika typer av handbrandsläckare och brandposter, standarder, klassificeringar, användningsområden, släckteknik och brandredskapsskyltar.

Kursdel nr: 2 Praktisk övning, släckning med pulversläckare eller kolsyresläckare.

Kursdel nr: 3 Lika innehåll som i kursdel nr 2 men med demonstration och prov av skumsläckare.

Kursdel nr: 4 Praktisk släckövning i kläder (på docka) med brandfilt.

Kursdel nr: 5 Efterdiskussion och frågor om underhåll, för och nackdelar med olika brandsläckare.

Kursdel nr: 6 Praktisk utrymningsövning med förberedande information om utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.