Produkter och tjänster

Handbrandsläckare

Den robusta konstruktionen i kombination med hög kvalitet på material och ytbehandling gör alla våra släckare lämpliga även för de mest krävande miljöer.

Enkel hantering och hög släckeffekt ger även den ovane användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud med material från oss.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare

Alla våra kolsyresläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t.ex. runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Skumsläckare

Skumsläckare

Alla våra skumsläckare ger ett effektivt skydd vid varje slag av brandtillbud. De är laddade med ett av marknadens bästa skum och släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i vätskor och plaster.

Pulversläckare

Alla våra pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje slag av brandtillbud. De är laddade med ett av marknadens bästa högeffektpulver och släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.Pulversläckare

Fettbrandsläckare

Brand i matfett och matolja är mycket svårsläckt och det är mycket stor risk för återantändning. Våra fettbrandskläckare är laddade med ett släckmedel speciellt avsett för fettbrand. Nästan hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord. Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är laddade med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att fettsläckare skall installeras i kök där fritöser och stekbord finns.